Ingatlan értékesítés adói

Ingatlanértékesítés esetén az adóalapot a nettó tőkejövedelem képzi, amely kiszámítása az alábbi egyenlet szerint történik:

Nettó tőkejövedelem = bruttó értékesítési ár, mínusz értékesítési költségek, mínusz vételár, mínusz esetleges felújítások, plusz a korábban levont értékcsökkenés. Telekkel rendelkező ingatlan esetén a telek és az épület tőkejövedelme külön számítandó, mivel a teleknél nincs értékcsökkenés. A nettó tőkejövedelem adói az alábbiak szerint alakulnak:


Külföldi magánszemélyként történő birtoklás esetében

Az ingatlan értékesítésekor a vevő köteles visszatartani és adóelőlegként elvezetni az adóhivatal felé a teljes értékesítési ár 15%-át. Ez alól bizonyos esetekben kivételt képezhet a 300 ezer dollár alatti ingatlanok értékesítése. Ez az adóelőleg az adóév vége utáni adóbevalláskor kerül elszámolásra, az esetleges adótöbblet pedig visszaigénylésre. Lehetöség van az értékesítés előtti adóelszámolás benyújtására és a csökkentett adóelőleg kérelmezésére.

Az ingatlanértékesítés adó vonzata két kategóriába sorolható.

  1. Rövidtávú – 1 évnél rövidebb ingatlanbirtoklás esetében a nettó haszon adója a következők szerint alakul
Jövedelemsáv ( tól – ig ) Adókulcs
 0  9.275  10%
 9.276  37.650  15%
 37.561  91.150  25%
 91.151  190.150  28%
 190.151  413.350  33%
 413.351  415.050  35%
 415.051  felett  39,6%
  1. Hosszútávú – 1 évnél hosszabb ingatlanbirtoklás esetében a nettó haszon sokkal kedvezőbb adókategóriákban adózik az alábbi táblázat alapján.
Jövedelemsáv ( tól – ig ) Adókulcs
 0  37.650  0%
 37.561  415.50  15%
 415.051  felett  20% – 23,8%

Külföldi cég vagy USA Részvénytársaság általi birtoklás esetében

A magánszemélyekkel ellentétben a külföldi cégek és a belföldi részvénytársaságok nem részesülnek kedvezőbb adóbesorolásban hosszútávú, vagyis 1 évnél hosszabb ingatlanbirtoklás esetén.

A nettó tőkejövedelem után az alábbi adókulcsok vannak érvényben.

Jövedelemsáv ( tól – ig ) Adókulcs
 0  50.000  15%
 50.001  75.000  25%
 75.001  100.000  34%
 100.001  335.000  39%
 335.001  10.000.000  34%
 10.00.001  15.000.000  35%

Amennyiben egy részvénytársaság bruttó éves bevételének több mint 60%-a passzív jövedelemből származik, az éves nettó eredménytartalékba helyezett összeg (vagyis osztalékként ki nem osztott eredmény) után további 15% adó keletkezik vagy 15-30% osztalék adó van kivetve.

Továbbá az egyes állami adóhivatalok további államonként változó állami adót vetnek ki.


USA LLC általi birtoklás esetén

USA LLC vagyis Limited Liability Company átfolyó adózású, ami azt jelenti, hogy maga a cég nem adózik, hanem minden keletkezett haszon átfolyik a tulajdonosok személyes jövedelmének szintjére. Az LLC által birtokolt ingatlan értékesítésének nettó tőkejövedelme az értékesítés napján adó szempontjából kiosztásra kerül az egyes tagok felé a tagi betéteik arányában. Ezen osztalék a tagok SZJA adói szerint adózik, amelynek adóelőlegeit köteles az LLC 35% mértékben visszartani és elvezetni az adóhivatal felé. A tulajdonosok pedig az adóév vége utáni személyes adóbevallásukon elszámolják az adóelőleget és az esetleges adótöbblet pedig visszaigénylésre kerül. Továbbá az egyes állami adóhivatalok további államonként változó állami adót vetnek ki.

Clients Testimonial