Könyvvitel


Könyvvitel

Könyvviteli szolgáltatásaink felépítésénél a modern technika által nyújtott lehetőségek maradéktalan kihasználását tűztük ki célként. Ezért a teljes adatforgalom online megosztással történik, valamint a könyvviteli rendszereink online felületen futnak. Ezáltal teljesen papírmentes adatfeldolgozást, valamint reális időben több felhasználó általi egyidejű együttműködést tesznek lehetővé.  Mindezek kiválasztásánál különös figyelmet fordítottunk az adóhivatali adatbiztonsági előírások maradéktalan betartására, ami nem csak az adatok titkosított forgalmát, hanem a magasfokú titkosított megosztott tárolását is jelenti.

Könyvviteli szolgáltatásaink általános, speciális és nemzetközi téren:

– Általános mérlegképes könyvvitel

– Nemzetközi tranzakciók könyvvitele

– Bérszámfejtés és bérek adóelvezetései

– Államok közötti forrásmeghatározás és költségallokáció

– Beolvadások, kiválások, átalakulások és felszámolások könyvvitele

 


Általános könyvviteli információk

Számviteli előírások

Adminisztráció: Minden vállalkozás vagy cég vezetősége felelős a megfelelő adminisztrációs nyilvántartás biztosításáért és a megfelelő belső folyamatok kialakításáért. A vezetőség felelőssége a bevételek és költségek, valamint minden tranzakció bizonylatát megőrizni egy esetleges adóhivatali ellenőrzés céljából. Továbbá a bevételek és költségek bizonyításának terhe, egy esetleges adóvizsgálat alkalmával, az adózó cég menedzsmentjét terheli. Bővebben: itt

Számlázás

Az USA adóhivatala nem szabályozza a kiállított számla alaki vagy tartalmi formáját. Nincs regisztrált számlatömb, regisztrált vagy jóváhagyott szoftware, vagy számlaképesség előírva. A kiállított számlát nem bélyegzik és nem írja alá a kiállító. A számla egyszerűen az eladott termék vagy az elvégzett szolgáltatás adásvételi tényét hivatott rögzíteni. Számlát bárki állíthat ki, legyen az jogi vagy természetes személy.

Költségek elszámolása

Költségnek számít minden szükséges és megszokott ráfordítás, ami az üzleti tevékenység által merül fel és nem személyes jellegű. A költségek bizonyítása céljából az adóhivatal általában két feltételt szab meg miszerint bizonyítani kell, a kifizetés tényét valamint a költség jellegét. Ez alapesetben azt jelenti, hogy pl. kártyás fizetéssel történő irodaszer vásarlás esetén a bankszámlakivonat bizonyítja a vásárlás tényét és az üzleti blokk pedig bizonyítja a vásárolt áru jellegét. Bővebb tájékoztató az egyes költségnemekről: https://www.irs.gov/publications/p535

Kiemelt költségnemek

Gépkocsihasználat: Az IRS szabályzata két különböző autóhasználat költségelszámolási módszert ismer el. Bővebben: http://www.irs.gov/publications/p463/ch04.html#en_US_2013_publink100033930 1. Aktuális költségek: Minden gépjármű költség beleértve az üzemanyag, javítás, karbantartás, amortizáció elszámolásra kerül. Ezt akkor szokás alkalmazni, amikor haszongépjárműről van szó vagy olyan személyi gépjárműról amit főként a cég használ, és magánszemélyi használat minimális. Ebben az esetben nyilatkozni és bizonyítani kell, hogy a céges gépjármű főleg céghasználatra van alkalmazva és rendelkezésre áll más személyi autó magánhasználatra. A gépjármű a cég tulajdonában van és minden aktuális ráfordítás költségként van elszámolva. Amennyiben a cégautó magán jellegű használata is fenáll, abban az esetben a céges és magán mérföldek arányában írhatóak le a költségek. Vagyis ha pl. a megtett éves mérföldek 10%-a magán jellegű volt, akkor a gépkocsi költségek 10%-a nem költségelhető el. Amennyiben a céges gépkocsihasználat magánjellegű mérföldei meghaladják a céges mérföldeket, vagyis többet volt magáncélra használva mint céges célra, akkor nem költségelhető el semmilyen ráfordítás. 2. Mérföld költségek: Az adóhivatal által megszabott és publikált mérföldköltséget jelent. Ez egy átalány költség, amely tartalmazza az üzemanyag, javítás, karbantartás és amortizáció átlagköltségeit. A 2018-es adóévre ez 54.5 cent per mérföld. Ezt a módszert akkor szokás alkalmazni, amikor személyes tulajdonban lévő autót használ a cég üzleti tevékenységre. Az üzleti használatot alá kell támasztani pontos nyilvántartással, amely tartalmazza a használat napját, megtett mérföldet, uticélt és az üzleti használat jellegét. Nyilvántartási minta excel formátumban letölthető itt: http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/mileage-tracking.html Ebben az esetben, a nyilvántartásban vezetett üzleti mérföldek átalány díja, vagyis a mérföldek száma szorozva a mérföldköltséggel (2018-ban 54.5 cent) havonta, negyedévente vagy évente kifizetésre kerül a gépjármű tulajdonosa felé. A cégnek ez leírható költséget jelent a gépkocsi tulajdonos személynek pedig adóalapot nem képező költségtérítést jelent. Bővebb gépjármű használat információ az adóhivatal weboldalán található: http://www.irs.gov/taxtopics/tc510.html

Utazási költségek

Üzleti útnak minősülnek azok a üzemi telephely városán kívülre eső üzleti jellegű uticélok, amelyek egy munkanapnál tovább tartanak és alvást igényelnek. Az elszámolható költségek közé tartoznak az utazási jegyek költsége, taxi, helyi közlekedés költségei, szállás és étkezés költségei, valamint ruhatisztítás, telefon és egyéb jellegű költségek. Az utazási költségek gyakran magukba foglalnak üzleti jellegű és magánjellegű költségeket is. Ezek elszámolása csakis akkor lehetséges ha elsődlegesen üzleti jellegű az út. Például, ha egy üzleti út 4 nap tárgyalásokból és 2 nap üdülésből állt, akkor ezek elszámolása következőképpen történik: Belföldi utazás esetén csak azok a költségek számolhatóak el, amelyek a kizárólagosan üzleti út alkalmával merültek volna fel. Külföldi út alkalmával az üzleti napok és a személyes napok arányában osztódik a teljes utazási költség. Üzleti napnak minősül az érkezés és indulás napja, valamint az üzleti napok közötti hétvége. Viszont az egy hétnél rövidebb elsődlegesen üzleti célú külföldi utak teljes egészében üzletinek minősülnek. Valamint a több mint egy hetes elsődlegesen üzleti utak, ahol a személyes napok száma nem haladja meg az út napjainak 25%-át, szintén teljes egészében üzletinek minősülnek. Bővebben: http://www.irs.gov/taxtopics/tc511.html

Mobil telefon, számítógép

Az adóhivatal külön figyelmet fordít a mobil telefon és a számítógép használatára. Amennyiben a cégtevékenységben életszerű a mobil telefon és a számítógép használata, akkor teljes mértékben elszámolható költségként mindkét kiadás. Amennyiben az esetleges személyes jellegű használat meghaladja az 50% -ot, akkor nem számolható el költségként ezek használata.

Alvállalkozók

Az adóhivatali előírások szabályozzák, hogy mikor minősül valaki alvállalkozónak és mikor alkalmazottnak. Az alvállalkozók saját munkaeszközzel végzik a munkájukat, saját maguk rendelkeznek az idejük felett és általában több munkaadónak dolgoznak be. Tehát amennyiben egy munkavállaló egész évben ugyanannak a cégnek dolgozott a cég munkaeszközeivel és a cég kontrollja alatt volt a munkavégzése és időbeosztása, akkor alkalmazottnak minősül és nem alvállalkozónak. Az alvállakozók a munkaadójuk felé nyilatkoznak egy W-9 adónyomtatványon arról, hogy adóikat saját maguk vezetik majd el a jövedelmük után. Amennyiben ez a nyilatkozat nem történik meg, akkor a kifizető cég köteles visszatartani 30%-os adóelőleget és ezt elvezetni az adóhivatal felé az alvállakozó nevében.