Közjegyző

  • Általános közjegyzői szolgáltatsaink: aláírások, nyilatkozatok, másolatok, közokiratok, és tanusítványok hitelesitése.
  • Washingtoni Magyar Nagykövetség felé nyújtott közjegyzői szolgáltatásaink: A nagykövetség felé benyújtott kérelmek, nyilatkozatok, dokumentumok hitelesitése.
  • Nemzetközi közjegyzői szolgáltatásaink: Az 1961-es Hágai Egyezmény országai által elismert Apostille – állami felülhitelesítés. Az általunk hitelesitett iratokat az Állami hivatal felülhitelesítése által az egyezményes országok, ide tartozik Magyarország is, hivatalai elismerik.
  • USA Adóhivatali Hitelesítés: Személyes adószámkérelmek okiratainak hitelesítése az adóhivatal felé.