LLC Adózása


 

A Limited Liability Company – a továbbiakban LLC – mint cég nem adózik, nem fizet társasági adót, helyette a netó eredmény után a tulajdonos(ok) mint magánszemély(ek) adózik személyi jövedelemadó formájában. A cégben keletkezett haszon a  tulajdonost illeti meg és személyi jövedelemadó szinten személyes adóalapot képez akár osztalékként kiosztásra kerül akár nem.

Külön adókategóriát képez az egy tulajdonos által birtokolt LLC és a több tulajdonos által birtokolt LLC

I. Egy tulajdonos által birtokolt LLC Az adóév végén az LLC könyvvitelében a bevételekből levonásra kerülnek a költségek, majd a nettó eredmény adóalapként megjelenik a tulajdonos személyi jövedelem adóbevallásán. Adóbevallások és évközi jelentések A külföldi egy tagú LLC-k adóbevallása a tárgévet követő év június 15-én esedékes. Az adóbevallás 3 részből áll:

1. Személyi jövedelem adó bevallása
2. LLC bevallása
3. Kapcsolt tranzakciók jelentése

Évközi adóelőlegeket az LLC köteles negyedévenként elvezetni. Az adóelõleg mértéke a nettó haszon mértékétől függ melyet április, június, szeptember és december 15-ig kell elvezetni.
2019 személyi jövedelem adó táblázat

Jövedelemsáv Adókulcs
0 – 9.525 10%
9.526- 38.700 12%
38.701 – 82.500 22%
82.501 – 157.500 24%
157.501 – 200.000 32%
200.001 – 500.000 35%
500.001 felett 37%

II. Több tulajdonos által birtokolt LLC Az adóév végén az LLC könyvvitelében a bevételekből levonásra kerülnek a költségek, majd a nettó eredmény adóalapként megjelenik a tulajdonos személyi jövedelem adóbevallásán. Adóbevallások és évközi jelentések A t0bb tagú LLC-k adóbevallása a tárgévet követő év március 15-én esedékes. Az adóbevallás 2 részből áll:

1. LLC adó bevallása
2. Minden egyes tulajdonos személyi jövedelem adó bevallása

Évközi adóelőlegeket az LLC köteles negyedévenként elvezetni. Az adóelõleg mértéke a nettó haszon 37%-a melyet április, június, szeptember és december 15-ig köteles az LLC elvezetni. Az adóelőleg befizetése adó túlfizetést eredményez, amely a tulajdonosok éves szemlélyi jövedelem adó bevallásakor kerül elszámolásra és a tőbblet adó visszatérítésére.
Szemléltető példa:
ABC, LLC negyedévente 10 ezer dolláros nettó hasznot termel. Ennek 37%-át, vagyis negyedévente 3700 dollárt befizet az adóhivatalnak adóelőlegként. Ezáltal évzáráskor az éves 40000 dollár haszon 37%- a vagyis 14800 dollár el lett vezetve adó előlegként az adóhivatal felé. Évzárás után az ABC, LLC megteszi adóbevallását, melyben bejelenti a tulajdonosi arányokat és a rájuk esõ hasznot valamint annak elvezetett adóelõlegeit. Például XY személy 50%-os tulajdonos, a reá eső haszonrész 20 ezer dollár és a reá eső elvezetett adóelőleg 7400 dollár. Ezután a tulajdonosok a személyes jövedelemadó bevallásukon nyilatkoznak a rájuk esõ haszonrészrõl. XY a fenti adótáblázat szerint nyilatkozik hogy a 20 ezer dollár személyes jövedeleme tényleges adóvonzata 2210 dollár, tehát az elõlegként befizetett 7400 dollárból az adóhivatal visszautal 5190 dollárt személyi jövedelem adó visszatérítésként.