USA adóilletőség adózása

USA állampolgárok és USA adóilletőségű külföldi állampolgárok egyazon adórendszer alá esnek, ami szerint mindennemű jövedelmük, bárhol a világon keletkezzen, adóalapot képez az Egyesült Államokban.  Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy külföldi személy USA belföldiként adózik, akkor bárhol a világon keletkezik bármilyen jövedelme ez az USÁban adóalapot képez. Amennyiben az adóalany állampolgársága szerinti országának van kettős adóztatás elkerülésére egyezmény (Magyarországnak van) az USÁval abban az esetben a külföldön már befizetett adók levonhatóak az USA adókból. Fontos megjegyezni, hogy az USÁban az adók szövetségi és állami szinten vannak kivetve, viszont a kettős adóztatás elkerülésére kötött egyezmény csakis szövetségi adószinten alkalmazható. USA tagállamai közül a legtöbb állam nem ismeri el a szövetségi adó egyezményeket, tehát a kettős adóztatás állami szinten fennállhat.

Egy USA adóilletőségű külföldi állampolgárnak egyrészt adókötelezettsége, másrészt pedig adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik.

  1. Adókötelezettség keletkezik a következő nem USA területi jellegű jövedelmek után:

2. Adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik minden olyan külföldi bankszámla, folyószámla, bróker számla, befektetési, letéti, truszt és egyéb számlák iránt, ahol tulajdonjog, aláírási jog vagy rendelkezési jog áll fenn (akkor is ha nem a számla tulajdonosa) ha 10 ezer dollár legmagasabb összegyenleget meghaladó érték volt az adott adóév időszakábana külföldi számlákon összeadva.


A fenti információk szemléltető és tájékoztató jellegűek. Ezért nem tekinthető adótanácsadásnak. Adótanácsot csakis és kizárólag konkrét ügylet vagy tranzakció esetében nyújtunk, külön adótanácskét megjelölve.

Az USA adótörvényei rendkívül bonyolultak definíciói és elvei összetettek, ezért a fenti információk pontos értelmezése szakavatott, külföldiek adózásában jártas  adótanácsadót igényel.

Clients Testimonial